Distributiestraat 73
4283 JN Giessen
The Netherlands

phone +31-(0)183-445050
mail info@mctec.nl

LC01 – Spectrophotometer

The Maselli LC01 Colorimeter + Spectrophotometer is a laboratory instrument developed to measure the color indices a, b, a/b and L, as well as the Lycopene content in tomato products. It has been designed to be accurate, robust and simple to use: the stainless steel enclosures and waterproof display permit the LC01 to also be used in the processing area The LC01 is able to quickly measure the sample as it is introducing a new innovative method to measure directly the lycopene content of the tomatoes during each stage of the processing.

An intuitive software and touch-screen display simplify the interface for all the operations related to graphics, data storage, transfer and printing features. While the equipment does not need frequent calibration, it can be checked using the classic tomato standard BCR red ceramic tile, while using its PVC sample holder with optical glass window for the measurements.

Benefits

  • Capable to calculate color and lycopene content
  • Measurement of the sample as it is
  • Quick results
  • Calibration with standard BCR tile
  • Software for data analysis

Productspecifications

De LC01 Colorimeter + Spectrofotometer is een laboratoriuminstrument dat is ontwikkeld om de kleurindexen a, b, a/b en L te meten, evenals het lycopeengehalte in tomatenproducten. Het is ontworpen om nauwkeurig, robuust en gebruiksvriendelijk te zijn: dankzij de roestvrijstalen behuizing en het waterdichte display kan de LC01 ook in de verwerkingsruimte worden gebruikt. De LC01 kan het monster snel meten omdat het een nieuwe innovatieve methode introduceert om meet direct het lycopeengehalte van de tomaten tijdens elke fase van de verwerking. Een intuïtieve software en een aanraakscherm vereenvoudigen de interface voor alle bewerkingen met betrekking tot afbeeldingen, gegevensopslag, overdracht en afdrukfuncties. Hoewel de apparatuur niet vaak hoeft te worden gekalibreerd, kan deze worden gecontroleerd met behulp van de klassieke tomatenstandaard BCR rode keramische tegels, terwijl de PVC-monsterhouder met optisch glazen venster voor de metingen wordt gebruikt.

More information?

Contact usplay_arrow